พญ. มุทิตา ร่มโพธิ์สระ

พญ. มุทิตา ร่มโพธิ์สระ

สาขาที่ชำนาญ

Emergency Medicine

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. มุทิตา ร่มโพธิ์สระ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -
ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2555วุฒิบัตร

: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ปี 2559

ออกตรวจตามนัด