พญ. เกศอร ป้องอาณา

พญ. เกศอร ป้องอาณา

สาขาที่ชำนาญ

ตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. เกศอร ป้องอาณา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 9:30 am - 12:00 am
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9:30 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -
 ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554วุฒิบัตร

: ตจวิทยา โรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า ปี 2561 (Board-certificate dermatology)การศึกษาหลังปริญญา

: Advance General Dermatology and Mohs Surgery, Mount Sinai Medical Center, Florida International University, 2019

: Laser and Cosmetic Dermatology, Mount Sinai Medical Center, Florida International University, 2019Subboard - Followship in Dermatology and Plastic Surgery Scholarship Ramathibodi Hospital Mahidol University