ทพญ. กัญญารัตน์ อินทร์แก้ว [ท.3627]

ทพญ. กัญญารัตน์ อินทร์แก้ว [ท.3627]

สาขาที่ชำนาญ

ทันตกรรมจัดฟัน

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ทพญ. กัญญารัตน์ อินทร์แก้ว [ท.3627] ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 9:00 am - 1:00 pm

ประวัติการศึกษา

: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2532

: ปริญญาโท สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยลอนดอล ประเทศอังกฤษ ปี 2539

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Siam Orthodontic Center ปี 2547

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Invisalign, Functional Education (EF). *** (เฉพาะวันอาทิตย์ ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)