พญ. จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม

พญ. จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม

สาขาที่ชำนาญ

อายุรกรรมโรคมะเร็ง

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 5:00 pm - 8:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 9:00 am - 12:00 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2551

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปี 2556

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: มะเร็งเต้านม

: มะเร็งกระดูกและกล้ามเนื้อ