พญ. กังสดาล รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ

พญ. กังสดาล รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ

สาขาที่ชำนาญ

ตจศัลยศาสตร์

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. กังสดาล รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 9:00 am - 2:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550

: ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556

วุฒิบัตร

: ตจศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Cosmetic laser surgery

: Facial rejuvenation

: Chemical peeling

: Filler injection

: Botox injection

: Slim disease