พญ. อรุณศรี ไกรศักดาวัฒน์

พญ. อรุณศรี ไกรศักดาวัฒน์

สาขาที่ชำนาญ

ตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. อรุณศรี ไกรศักดาวัฒน์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 11:00 am - 4:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2552

: ปริญญาบัตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาตจวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2557

การศึกษาหลังปริญญา

: ตจวิทยาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Botox, Filler, Laser, Thread lift


*ออกตรวจเฉพาะตามนัด