มะเร็งเต้านม

พลได้ประมาณ 12 % ตลอดช่วงชีวิต
มีผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมไม่เคยทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งถึง 75%
สตรีอายุน้อยกว่า 30 ปี พบประมาณ 2%
สตรีอายุมากกว่า 70 ปี พบประมาณ 33%
ยีนที่พบว่าทำให้เป็นมะเร็งเต้านม คือ BRCA 1 และ BRCA 2
สตรีที่มีประวัติความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม คือ
ไม่มีบุตร
อายุแรกมีประจำเดือน คือ อายุน้อยกว่า 13 ปี และหมดประจำเดือน คือ อายุมากกว่า 55 ปี
มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม
อายุที่ตั้งท้องแรก (เกิน 30 ปี)
 
 
อาการ
 
มีก้อน
ปวด (ส่วนใหญ่จะไม่ปวด)
มีน้ำผิดปกติออกทางหัวนม
มีบวม ผิวหนังคล้ายผิดส้ม
มีผื่นที่หัวนม, หัวนมหดสั้นหรือบุ๋ม
การตรวจพบ (โดยผู้ป่วย-แพทย์)
 
คลำก้อนได้
มีผื่นหัวนม, หัวนมบุ๋ม
คลำก้อนที่รักแร้ หรือเหนือไหปลาร้าได้
*บริเวณพบบ่อยสุด ด้านบนส่วนนอก
ข้อแนะนำในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
 
ตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือน โดยทำ 1 สัปดาห์ หลังหมดประจำเดือน
อายุ 20-40 ปี ตรวจเต้านมกับแพทย์ทุก 2-3 ปี
อายุเกิน 40 ปี ตรวจเต้านมกับแพทย์ทุกปี
โดยปกติแพทย์จะแนะนำทำ MAMMOGRAM ด้วยโดยเริ่มอายุ 35-40 ปี ไว้เป็นฐานข้อมูล
ทำ MAMMOGRAM ทุก 1-2 ปี ในช่วงอายุ 40-50 ปี
ทำ MAMMOGRAM + ULTRASOUND ทุก 1 ปี ในช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป
ในสตรีอายุต่ำกว่า 30 ปี และมีก้อน ควรทำ ULTRASOUND ก็เพียงพอ MAMMOGRAM ไม่ควรทำเนื่องจากแปลผลยาก
มี 4 วิธีในการนำชิ้นเนื้อมาตรวจ
 
FNA เข็มเล็กดูดเนื้อ
CORE BIOPSY เข็มใหญ่เจาะตัดเนื้อ
INCISION ตัดก้อนบางส่วน
EXCISION ตัดก้อนทั้งหมด
สรุปเมื่อสตรีมีก้อนเต้านมมาพบ แพทย์จะทำการ
 
สอบถามประวัติ
ตรวจก้อนที่เต้านม และส่วนใกล้เคียง
ทำ MAMMOGRAM หรือ ULTRASOUND หรือร่วมกัน
เจาะหรือตัดชิ้นเนื้อมาตรวจทางพยาธิวิทยา
การกระจายของมะเร็งเต้านม สามารถกระจายไปยัง
 
ต่อมน้ำเหลือง
ปอด
ตับ
กระดูก
สมอง
การรักษา
 
ขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่แพทย์ตรวจพบพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อ และจำนวนต่อมน้ำเหลืองที่พบหลังผ่าตัดแล้ว ซึ่งอาจจำเป็นต้องให้เคมีบำบัด, ฮอร์โมน, ฉายแสงอย่างหนึ่งอย่างใด หรือร่วมกันแล้วแต่กรณี
 
ผลการรักษา
 
ขึ้นกับระยะของโรค โดยเฉพาะขนาดของก้อนมะเร็ง และต่อมน้ำเหลืองที่ตรวจพบเชื้อมะเร็ง ในระยะแรกๆ มีโอกาสมีชีวิตอยู่ถึง 5 ปี เกินกว่า 85%
 
?
 
มะเร็งเต้านมในผู้ชาย
 
พบน้อยกว่า 1% ของมะเร็งเต้านมทั้งหมด
 
อายุเฉลี่ยที่พบ คือ 65 ปี
 
ความเสี่ยงในการเกิด
 
มีฮอร์โมน ESTROGEN เพิ่มขึ้นมากในร่างกาย
ถูกรังสี
หัวนมโต คัดจาก ESTROGEN ที่เพิ่มขึ้น
การรักษาที่ใช้ ESTROGEN เป็นส่วนประกอบ
KLINEFELTER SYNDROMS (xxy) มียีน BRCE 2 CARRIRES
อาการ
 
มีก้อน
มีแผล
หรือน้ำเลือดทางหัวนม
หรือหัวนมผิดปกติ
การรักษา เช่นเดียวกับสตรี
 
นพ.เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ 
ชั่วโมงคลินิก จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.