แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้เด็กและผู้ใหญ่

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ เด็ก


ตรวจภูมิแพ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์เด็ก
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 314,317


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์ผิวหนัง
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 369ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: