แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็ก อายุ 9 - 14 ปี

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ เด็ก


มะเร็งปากมดลูกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์สูติ-นรีเวช
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 356, 357ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: