รพ.สุขุมวิท จัดหน่วยบริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทย ปี 2562

ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลสุขุมวิท ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชั้น 5A เพื่อจัดหาโลหิตไว้สำรองจ่ายให้แก่ผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน โดยมีบุคลากรและผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก และครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกธุรกิจสัมพันธ์ โทร.02-3910011 ต่อ 860