รพ.สุขุมวิทได้มีการจัดงานสัมมนาสุขภาพ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า

         รพ.สุขุมวิทได้มีการจัดงานสัมมนาสุขภาพ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ในวันที่ 16 มี.ค. 2562 เกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย (leadless cardiac pacemaker) โดย นพ.อภิชัย โภคาวัฒนา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจและนพ.นิวิธ กาลรา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก