โรงพยาบาลสุขุมวิทออกหน่วยแพทย์เพื่อดูแลประชาชน ณ บริเวณท้องสนามหลวง

 โรงพยาบาลสุขุมวิทร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนออกหน่วยแพทย์เพื่อดูแลประชาชน ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559