รพ.สุขุมวิทบริจาคเครื่องเลเซอร์ให้แก่ ม.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสุขุมวิท โดย นพ.ดาวิน นารูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ที่1 จากขวา) และทพ.ฐิติ ชนะภัย กรรมการบริหาร(ที่2 จากซ้าย) ได้บริจาคเครื่องเลเซอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เอกซเรย์ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมี ผศ.ดร.อำพล วงศ์จำรัส หัวหน้าภาควิชาฯ (ที่2 จากขวา)เป็นตัวแทนรับมอบ