เชิญร่วมงานสัมมนา

 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "ตีบสนิท รักษาได้ (อาจ)ไม่ต้องผ่า" ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. พบกับ รศ.นพ.วสันต์  อุทัยเฉลิม และ นพ.นิวิธ  กาลรา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสุขุมวิท 

**สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกธุรกิจสัมพันธ์ โทร. 0-2391-0011 ต่อ 862,861