เชิญลูกค้าตรวจ Fibro Scan

 โรงพยาบาลสุขุมวิทครบรอบ40ปี เชิญลูกค้ารับการตรวจ Fibro Scan โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องตรวจ (ไม่รวมค่าตรวจแพทย์ , ค่ายา , ค่าบริการ รพ. และอื่นๆหากมี) ลงทะเบียน โทร. 0-2391-0011 ต่อ 862