พญ.  จักษณี ธัญยนพพร

ต้องการนัด พญ. จักษณี ธัญยนพพร

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 8:00 am - 8:00 pm
วันพุธ 8:00 am - 8:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 11:30 am
วันศุกร์ 8:00 am - 6:00 pm
วันเสาร์ 8:00 am - 2:00 pm
วันอาทิตย์ -

Personal Information