เอช.ไพโลไร (H pylori) แบคทีเรียร้ายในกระเพาะอาหารภัยเงียบที่ถูกมองข้าม

เอช.ไพโลไร (H pylori)
 
         เอช.ไพโลไร (H pylori) แบคทีเรียร้ายในกระเพาะอาหารภัยเงียบที่ถูกมองข้าม เอช.ไพโลไร เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ถูกพบบนพื้นผิวของ กระเพาะอาหารครั้งแรกเมื่อปี คศ.1984 โดย Barry J. Marshall and Robin Warren นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลีย ปัจจุบันพบว่ามากกว่า 50% ของประชากรโลกมีการติดเชื้อ เอช.ไพโลไรซึ่งติดต่อผ่านทางอาหารและสารปนเปื้อน การติ ดเชื้อเอช.ไพโลไรจะก่อให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื้อกระเพาะ อาหารและลำไส้เล็ก นำไปสู่การเกิดอาการไม่สบายท้องไม่ว่า จะเป็นอาการ ปวดท้อง อืดแน่นท้อง และโรคในกระเพาะอาหารมากมายเช่นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรค แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและเป็นสาเหตุ สำคัญของการเกิด มะเร็งกระเพาะอาหาร

การวินิจฉัยการและการรักษา
           การวินิจฉัยทำได้หลายวิธี ได้แก่ การส่องกล้องในกระเพาะอาหาร การตรวจลมหายใจ หรือแม้แต่การตรวจการติดเชื้อในอุจจาระ แต่วิธีที่เป็น มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยคือ การส่องกล้องเพื่อเข้าไปตัดชิ้นเนื้อในกระ เพาะอาหารมาตรวจ โดยวิธีการส่องกล้องในกระเพาะอาหารนั้นทำได้ไม่ยุ่ง ยาก เมื่อทำเสร็จแล้วพักสังเกตอาการเพียงครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงก็สามารถ กลับบ้านได้ การส่องกล้องทางกระเพาะอาหารในผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้อง นั้นนอกจากจะตรวจเรื่องของการติดเชื้อเอช.ไพโลไรแล้วยังสามารถตรวจว่า มีแผลในกระเพาะอาหารหรือมีมะเร็งกระเพาะอาหารหรือไม่ได้อีกด้วย ปัจ จุบันนี้ทางสมาคมโรคทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

         แนะนำให้ผู้ป่วยอายุเกิน 50 ปี ที่มีอาการปวดท้องเกิดขึ้น ใหม่ ควรได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนทุกราย

         หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยการติดเชื้อ เอช.ไพโลไรจะได้รับการรักษาโด ยการให้ยายับยั้งการหลั่งกรดร่วมกับยาปฏิชีวนะ เมื่อได้รับการรักษาควร กลับมาตรวจยืนยันการติดเชื้อว่าได้หายขาดแล้ว