ศูนย์ตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ ทำได้ทุกเพศ และทุกอายุ โดยปกติหากไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เราทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดของการตรวจจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ พิจารณาจากประวัติของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคที่มีความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ อาการผิดปกติของแต่ละบุคคลที่สังเกตเห็น หรือสงสัยความผิดปกติที่เคยตรวจพบในอดีต ลักษณะการดำเนินชีวิตที่อาจจะเป็นปัจจัยการเกิดโรคต่าง ๆ

บริการตรวจสุขภาพ

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • ตรวจสายตา
 • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสม
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต BUN, Creatinine
 • ตรวจการทำงานของตับ SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase
 • ตรวจระดับกรดยูริค
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบบี
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง Tumor Maker
 • ตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก (Thin Prep Pap Test)
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระ

บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ

 • เอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ
 • ถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยกล้อง
 • เอกซ์เรย์และอัลตร้าซาวด์หามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 • ส่องกล้องเพื่อดูระบบทางเดินอาหาร
 • ตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด
 • ตรวจหาความหนาแน่นของกระดูก

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสุขุมวิทได้จัดรูปแบบของบริการตรวจสุขภาพ ตามความต้องการของผู้มาใช้บริการเป็นหลัก ได้แก่

 • กลุ่มผู้บริหารของบริษัทคู่สัญญา ซึ่งได้รับสวัสดิการและสิทธิในการรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี
 • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายก่อนทำประกันชีวิต
 • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน
 • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะกับคุณ

Silver Program
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีปัจจัยเสี่ยงใด ๆ

Silver Plus Program
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 ไม่ออกกำลังกาย เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

Gold Program
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปี ถึง 45 ปี หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 ไม่ออกกำลังกาย เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคหัวใจตีบ

Diamond Program
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือ ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 ไม่ออกกำลังกาย เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจตีบ และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

ศูนย์สุขภาพ

โรงพยาบาลสุขุมวิท ชั้น 6
เปิดบริการ ทุกวัน 07.00 - 17.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-391-0011 ต่อ 682, 683

แพคเกจและโปรแกรมศูนย์ตรวจสุขภาพ


สาระความรู้ศูนย์ตรวจสุขภาพ