โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ - Heart Screening Program

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ โรคหัวใจ

เพราะ "หัวใจ" เป็นสิ่งสำคัญ การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยให้เราวางแผนการดูแลตนเองเพื่อกันการเกิดโรคได้


ตรวจสุขภาพหัวใจ
เงื่อนไขการรับบริการ
  • สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2562
  • ราคาทุกโปรแกรมรวมค่าแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของโรงพยาบาลได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์โรคหัวใจ
ชั้น 1A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 145, 155