นพ. สนธยา กาญจนธนาเลิศ

นพ. สนธยา กาญจนธนาเลิศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. สนธยา กาญจนธนาเลิศ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันอังคาร 8:00 am - 2:00 pm
วันพุธ 8:00 am - 4:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 4:00 pm
วันศุกร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันเสาร์ 12:00 am - 8:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2535

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ศัลยศาสตร์