พญ. สุกานดา เป็งยศ

พญ. สุกานดา เป็งยศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. สุกานดา เป็งยศ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:00 am - 8:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2551

วุฒิบัตร

: สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2557

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Cardiac MRI

: Echocardiography

: Non-Invasive Cardiovascular Investigation