นพ. จักรี ธัญยนพพร

นพ. จักรี ธัญยนพพร

สาขาที่เชี่ยวชาญ

รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. จักรี ธัญยนพพร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 10:00 am - 2:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยรังสิต

: ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก สาขาศัลยศาสตร์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ประสาทศัลยศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) 2553