TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

นพ. จักรี ธัญยนพพร

จักรี
ชื่อแพทย์ นพ. จักรี ธัญยนพพร
สาขาที่เชี่ยวชาญ
แผนก ศัลยกรรม
ประวัติแพทย์  

ตารางออกตรวจ นพ. จักรี ธัญยนพพร

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 10:00 am - 2:00 pm
วันอาทิตย์ -