พญ. อุมาพร นวลไธสง

พญ. อุมาพร นวลไธสง

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. อุมาพร นวลไธสง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 5:00 pm - 6:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย