ทพญ.  ลัดดาวัลย์ สัมพันธ์ศิริกุล

ทพญ. ลัดดาวัลย์ สัมพันธ์ศิริกุล

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมประดิษฐ์

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ทพญ. ลัดดาวัลย์ สัมพันธ์ศิริกุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 9:00 am - 4:00 pm

ประวัติการศึกษา

: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2542

: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546

: มนุษยศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2552 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย