TH EN

Home : สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ : ศัลยกรรม

คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

ข้อสังเกตและพิจารณานำส่งโรงพยาบาล
 
ระดับความรู้สึกตัว (ลด) เลวลง เช่น นอนซึม, หลับตาตลอด เรียกไม่ค่อยรู้สึกตัว เอะอะโวยวาย ทำตามคำสั่งไม่ได้
คลื่นไส้ อาเจียนพุ่ง
 
 
ปวดศีรษะมากขึ้น
แขนขาอ่อนแรง หรือมีอาการเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อแขน, ขา
วิงเวียนมาก มองภาพพร่า ปวดตุบในลูกตา
มีเลือดใส, หรือน้ำใสออกทางหูหรือจมูก
หมายเหตุุ ต้องเฝ้าสังเกตดูอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด อย่างน้อย 1 - 2 วัน