คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

ข้อสังเกตและพิจารณานำส่งโรงพยาบาล

  • ระดับความรู้สึกตัว (ลด) เลวลง เช่น นอนซึม, หลับตาตลอด เรียกไม่ค่อยรู้สึกตัว เอะอะโวยวาย ทำตามคำสั่งไม่ได้
  • คลื่นไส้ อาเจียนพุ่ง

ปวดศีรษะมากขึ้น

  • แขนขาอ่อนแรง หรือมีอาการเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อแขน, ขา
  • วิงเวียนมาก มองภาพพร่า ปวดตุบในลูกตา
  • มีเลือดใส, หรือน้ำใสออกทางหูหรือจมูก

หมายเหตุุ : ต้องเฝ้าสังเกตดูอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด อย่างน้อย 1 - 2 วัน

เรียบเรียงโดย :
ศูนย์ : ศัลยกรรม
ปรึกษาศัลยแพทย์ : 02-391-0011