คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ฟกช้ำ ข้อพลิก

เมื่อได้รับบาดเจ็บแขน ขา อย่านวดหรือบีบ เพราะจะทำให้อาการเจ็บเพิ่มมากขึ้น ควรใช้น้ำแข็ง (ถ้าหากทำได้) ประคบครั้งละ 10 - 15 นาที จะลดอาการบวมได้ หรือใช้ผ้ายืดพนดามไว้ (ถ้ามีแหวนควรถอดออกทันที)

ผ้ายืดที่พันไว้ ถ้าหลวมหรือแน่นเกินไป แก้ออกพันใหม่ให้กระชับ และต้องพันจากปลายอวัยวะเข้าหาส่วนต้นเสมอ

ควรยกแขนหรือขาบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อลดอาการบวม ในท่านอนอาจใช้หมอน 1 - 2 ใบ วางหนุนแขน

เรียบเรียงโดย :
ศูนย์ : ศัลยกรรม
ปรึกษาศัลยแพทย์ : 02-391-0011