ลดเค็ม ลดความเสี่ยงโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง

โรคไตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์อายุรกรรม
ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 225 - 227ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: