TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

พ.ญ. อารีวรรณ นพธัญญะ

อารีวรรณ
ชื่อแพทย์ พ.ญ. อารีวรรณ นพธัญญะ
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แผนก เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ประวัติแพทย์ วุฒิบัตร   

เวชศาสตร์ฟื้นฟู University of Toronto, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ พ.ญ. อารีวรรณ นพธัญญะ

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 9:00 am - 12:00 am
วันพุธ -
วันพฤหัส 9:00 am - 12:00 am
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -