นพ.  สุรพันธ์    พนมศักดิ์

นพ. สุรพันธ์ พนมศักดิ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. สุรพันธ์ พนมศักดิ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2544

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด สถาบันทรวงอกกรมการแพทย์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Intervention Electrophysiology

: โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

: โรคหัวใจล้มเหลว

 

***(ออกตรวจตามนัด)