นพ. นันทพล ชุติมาพงศ์รัตน์

นพ. นันทพล ชุติมาพงศ์รัตน์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. นันทพล ชุติมาพงศ์รัตน์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 4:00 pm - 8:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2556

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2558

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

:
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

: Interventional cardiology