โรงพยาบาลสุขุมวิท (บริษัทปิยะศิริ จำกัด) ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรม