เวชศาสตร์ฟื้นฟู

หุ่นยนต์ฝึกเดินเสมือนจริง (Exoskeleton) ช่วยให้คุณกลับมาเดินได้อีกครั้ง

 
VAR_INCL_CK