ตรวจวัดระดับแคลเซียมผนังหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score

البرنامج / الباقة Sukumvit Cardiac Center

 

الحزم الأخرى