ภาพกิจกรรม คุณแม่มือใหม่ ครั้งที่ 2 "วัคซีนวัยขวบปีแรก"

เมื่ออาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 โดย นพ.กิตติศักดิ์ สุรประยูร กุมารแพทย์ รพ.สุุุขุมุวิท