ภาพบรรยากาศ กิจกรรม คุณแม่มือใหม่ครั้งที่ 1 "สายสัมพันธ์....แห่งครรภ์คุณภาพ"

เมื่อเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นพ. วาทิต มุ่งการดี สูติ-นรีแพทย์ มาให้ความรู้ในครั้งนี้

 

أخبار أخرى