บทความ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อย่างที่รู้กันดีว่าทุกวันนี้เทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Healthcare) นั้นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้อย่า
คุณเมย์ ประภาพร แข็งแรง ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง อัมพาตช่วงล่างไม่สามารถเดินได้ตั้งแต่ปี 2559 ขณะมีวัยเพียง 35 ปี โดยได้รับอุบัติเหตุรถชน กระดูกแตกละเอียด ไม่เหลือกระดูกสันหลัง...เส้นประสาทก็ขาดอย่างสมบูรณ์
“ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู” เพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยที่ต้องเผชิญความทุกข์จากกรณีหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกที่ส่งผลให้เกิด “ภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต” ตามมา พร้อมทั้งยังพร้อมรองรับผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อ
VAR_INCL_CK