บทความ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาการปวดหลัง อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น กระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
โรคข้อ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งมีมากกว่า 100 โรค ทำให้เกิดการบวม ปวด และลดการเคลื่อนไหวของข้อ และเนื้อเยื่อรอบๆ ข้อต่างๆ ของร่างกาย สำหรับโรค
VAR_INCL_CK