Articles
Medical

ตอนเด็กทุกคนต้องเคยผ่านประสบการณ์โดนคุณหมอจิ้มเข็มฉีควัคซีนมาแล้ว แต่รู้มั๊ยว่าพอเป็นผู้ใหญ่ การฉีดวัคซีน มีความสำคัญมากห้ามละเลย เรามีคุณหมอ วีระชัย
การตรวจสุขภาพนั้นช่วยให้เรารู้ทันความบกพร่องในร่างกายได้ดีที่สุด ก่อนที่จะกลายเป็นโรคหัวใจสำคัญของ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนไข้เบาหวานที่ผมตรวจรักษาอยู่เป็นประจำ มาด้วยอาการ ปวดเท้าจนถึงน่อง ปวดกระทันหัน ร่วมกับมีลักษณะเท้าเย็นเฉียบ เขียวคล้ำ บ่งบอกว่ามีการ
Carotid Duplex Ultrasounds เป็นการตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ ( common carotid artery) ที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหน้า และตรวจหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วน
VAR_INCL_CK