บทความ
ศัลยกรรม

เรื่องใหญ่นะเนี่ย ปัจจุบันภาวะสมรรถภาพทางเพศเสื่อม (ED) จะมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาสาเหตุการเกิดและแนวทางการรักษาใหม่ๆ แต่เดิมเรารักษาภาวะสมรรถภาพทางเพศ
VAR_INCL_CK