บทความ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทำคนให้เป็นคน..... " เพลงกราวกีฬาที่ได้ฟังกันมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2437 ยังคงตราตรึงในจิตใจของชาวไทยมาจนถึงยุคสมัยนี้ เพียงแต่ในช่วงเวลานั้นเองวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แน่ชัดนัก
สภาพของผู้ป่วยหลังจากเจอภาวะเส้นเลือดสมองแตกหรือเส้นเลือดตีบซึ่งผ่านการดูแลรักษาพ้นอันตรายแล้ว แทบจะร้อยละร้อยยังได้รับผลกระทบที่ตามมาคือ “อัมพฤกษ์ อัมพาต” ต้องเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหว การพูดการจาที่เปลี่ยนไปโดยบางรายจะมีปัญหาเกี่
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสุขุมวิท ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟู สมรรถภาพของร่างกาย โดยใช้เครื่องมือ TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) ในการรักษา
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสุขุมวิท ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟู สมรรถภาพของร่างกาย โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย บรรยากาศที่กว้างขวาง สะอาด และสะดวกส
ภาวะหัวไหล่ติด เป็นโรค ที่เกิดจากการอักเสบ ของข้อไหล่ และมีการหนาตัว ของเยื่อหุ้ม ข้อต่อ หัวไหล่
กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial pain syndrome) คือ อาการปวดจากการใช้งานของกล้ามเนื้อมัดเดิมๆซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
VAR_INCL_CK