อุ่นใจ มั่นใจ มาตรการป้องกัน COVID-19 ที่รพ.สุขุมวิท

COVID-19

รพ.สุขุมวิทยกระดับการรักษา
เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID-19 เพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย

พร้อมให้บริการตรวจหา COVID-19 โดยไม่ต้องลงจากรถ


โรงพยาบาลสุขุมวิท” เพิ่มมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ด้วยระบบคัดกรองแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงออกจากผู้ป่วยทั่วไป โดยแยกโซนการตรวจออกนอกอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ ให้ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเพื่อการ “ตรวจหาเชื้อ COVID-19” เพื่อการตรวจคัดกรอง รู้เร็ว รักษาไว เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส

โดยโรงพยาบาลสุขุมวิท เปิดคลินิกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉพาะ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ COVID-19 ระบาดในช่วงนี้ โดยจะให้มีการคัดกรองตั้งแต่มีการเดินเข้ามาหรือขับรถเข้ามา ก็จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ หากไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ก็จะขึ้นจอดรถบนอาคารลานจอดรถ หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะต้องจอดรถด้านนอกอาคารตามที่โรงพยาบาลจัดไว้ โดยไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยท่านอื่นๆ และเข้ารับการตรวจคัดกรองจากบุคลากรทางการแพทย์ ที่คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งหากคนไข้มาที่คลินิกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คัดกรองสอบถามโดยละเอียดอีกครั้ง รายใดที่ซักประวิติแล้วพบว่าอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงสูงหรือมีอาการชัดเจนก็จะจัดพื้นที่ตรวจไว้นอกอาคาร ด้วยการจัดที่นั่งให้ผู้มารับการตรวจได้อยู่ประจำที่เดียวตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายให้เกิดการปนเปื้อนตรงจุดอื่น โดยมีคุณหมอกับพยาบาลมาตรวจรักษาให้แล้วเสร็จจนกลับออกไป และทำความสะอาดตรงจุดนั้นเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยทันที


COVID-19

เจ้าหน้าที่รปภ.ทำการสอบถามอาการเบื้องต้นก่อนเข้าโรงพยาบาล


COVID-19

หากพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง มี ไข้ ไอ จาม หอบเหนื่อย หรือเข้าเกรณฑ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
จะถูกส่งเข้าคลินิกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่จัดอยู่โซนด้านนอกอาคาร


COVID-19

ผู้เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการซักประวัติจากเจ้าหน้าที่โดยละเอียด


COVID-19

โดยจัดให้นั่งประจำที่และจะมีเจ้าหน้าที่ แพทย์มาดูแลถึงจุดบริการ


อย่างไรก็ตามก่อนที่ทีมแพทย์และพยาบาลจะเข้าสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อให้ผู้ที่มาเข้ารับการตรวจจะต้องพิจารณาก่อนว่าสมควรได้รับการตรวจหาเชื้อในแบบใด ซึ่งตามขั้นตอนที่จัดไว้คือการเก็บสารคัดหลั่งที่บริเวณด้านหลังโพรงจมูก โดยจะสอดไม้เก็บสิ่งส่งตรวจหลังโพรงจมูก และส่วนด้านในของลำคอส่งไปตรวจทดสอบเชื้อที่ห้องแล็บและอาจทราบผลไม่เกิน 24 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสถานการณ์... แต่ในกรณีที่ผู้มาตรวจมีอาการไข้สูงกว่า 37.5 °C มีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีหอบ และเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด... ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจประเมินโดยคุณหมอพร้อมกับเก็บตัวอย่างเชื้อไปด้วยเลย โดยให้การรับรองที่ห้องแยกโรค Isolate Room ที่มีความดันอากาศลบ ของคนไข้แบบแยกเดี่ยว เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ...

COVID-19

ห้องแยกโรค Isolate Room ที่มีความดันอากาศลบ ของคนไข้แบบแยกเดี่ยว
เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมการตรวจหาเชื้อ COVID-19


COVID-19

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยเทคนิค Real Time PCR โดยการเก็บสารคัดหลั่งที่บริเวณด้านหลังโพรงจมูก
และส่วนด้านในของลำคอ


...ส่วนในรายที่มีอาการระบบทางเดินหายใจแต่ไม่ได้เข้าข่ายว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง คลินิกโรคทางเดินหายใจพร้อมให้การรับรองภายในอาคารซึ่งอยู่แยกจากบริเวณที่จัดไว้สำหรับคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยปรับโครงสร้างห้องตรวจทุกห้องตรวจให้เป็นระบบ 12 air exchange เพื่อป้องกันการติดเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย พร้อมจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม


COVID-19

คลินิกโรคทางเดินหายใจ รองรับกลุ่มคนไข้ ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจทั่วไป


COVID-19

ปรับระบบระบายอากาศในห้องตรวจเป็น ระบบ 12 Air Exchange


พร้อมได้จัดพื้นที่ “หอผู้ป่วย” แยกไว้โดยเฉพาะโดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบระบายอากาศเพื่อให้ทั่วพื้นที่หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมีความปลอดภัยแก่ทั้งผู้ป่วยตลอดทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เกี่ยวข้อง

COVID-19

หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ


นอกจากนั้นยังจัดลิฟต์แยกต่างหากไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยหรือใครอื่น พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ทุก 30 นาที และบริการกระดาษทิชชู่ในลิฟต์ กรณีไอ จาม เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ


COVID-19

จัดลิฟต์แยกเฉพาะสำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ


สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่มาใช้บริการที่ “รพ.สุขุมวิท” มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ปะปนร่วมกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และมาตรการต่างๆที่พร้อมรองรับ ไม่ว่าจะเป็นระบบระบายอากาศ หรือบริเวณพื้นผิวต่าง ๆ ได้จัดให้มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อฆ่าเชื้อและให้ทุกพื้นผิวปลอดเชื้อ แม้แต่ในลิฟท์ที่เป็นจุดอับก็จะมีการพ่นฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง อีกทั้งยังได้ปรับให้ผนวกงานบริการหลังการตรวจ-รักษามาเป็นแบบ “ครบถ้วนในที่เดียว” โดยผู้ที่ไปใช้บริการตรวจรักษาโรคใดก็สามารถใช้บริการด้านการเงินจากชั้นนั้น ๆ เพื่อจะได้เลี่ยงความแออัดจากการที่ต้องไปรออยู่จุดเดียวกัน

COVID-19

ลิฟต์ทุกตัวมีระบบฆ่าเชื้อทำงานทุก 30 นาที บริการทิชชู่กรณี ไอ จาม และทำความสะอาดสม่ำเสมอ


COVID-19

บริการจุดจ่ายเงินด้วย QR Code


สำหรับ “ผู้ป่วยกลุ่มที่อายุมาก” ตลอดถึง “กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่องกับทางโรงพยาบาล” เช่น...โรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน...โรคหัวใจ...นั้นหากไม่สะดวกกับการเดินทางในช่วงนี้ “รพ.สุขุมวิท” ได้จัดบริการ “วีดิโอคอล” เพื่อให้สามารถติดต่อปรึกษาหารือกับคุณหมอผู้ชำนาญการเฉพาะทางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งยังได้จัดบริการส่งยาไปให้ถึงที่บ้านควบคู่ไปด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณหมอได้ซักถามอาการแล้วเห็นว่าควรต้องไปรับการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาที่โรงพยาบาลก็จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แต่ละท่าน


COVID-19

บริการ Video Call

โรงพยาบาลสุขุมวิท ตั้งใจที่จะดูแลทั้งผู้ป่วยทั่วไปให้สามารถรับบริการรักษาทางการแพทย์ให้ได้ดีดังเดิม ในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลฯ ก็มีความตั้งใจที่จะช่วยคัดกรองแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่เช่นกัน ซึ่งทุกท่านสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 Fast Track Testing (Real-Time PCR) ได้แล้วที่โรงพยาบาลสุขุมวิท โดยได้จัดช่องทางการตรวจแบบ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยที่ท่านไม่ต้องลงจากรถ เพื่อสามารถรักษาได้ทันท่วงที และลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยสามารถทราบผลอย่างเร็วที่สุดภายใน 24 ชม. หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 02-391-0011 หรือช่องทาง Facebook Line โรงพยาบาลสุขุมวิท


COVID-19
COVID-19

บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 Fast Track Testing
สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ