โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Screening Program

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ โรคหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์โรคหัวใจ
ชั้น 6 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 665, 666ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: