โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Your Heart Screening Program

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ โรคหัวใจ

ตรวจสุขภาพหัวใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์โรคหัวใจ
ชั้น 1 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 145, 155ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: