แพ็กเกจตรวจตาเด็ก

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ ตา

โรคตาที่พบบ่อยในเด็ก ได้แก่

  • ภาวะสายตาผิดปกติที่ต้องได้รับการแก้ไขด้วยแว่นตา
  • ภาวะตาขี้เกียจ (Lazy Eye)
  • ภาวะตาเหล่

โดยพบว่าโรคตาในเด็กมีความจำเป็นต้อง ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์ ผู้มีความเชี่ยวชาญและรักษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากรักษาช้าเกินไปอาจไม่ได้ผล


ตรวจตาเด็ก
ตรวจตาเด็ก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ตา
ชั้น 6 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 601, 602ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: