ท่านสามารถเลือกทำนัดแพทย์ได้ 2 แบบ

กรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์

เลือกจากรายชื่อเพื่อทำนัดหมายแพทย์ที่ต้องการ

กรณีไม่ทราบชื่อแพทย์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทำการนัดหมายแพทย์กับโรงพยาบาล ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ภายหลังจากที่ท่านได้ส่งแบบฟอร์มนี้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลนัดหมายแพทย์ของท่านและตารางเวลาทำการของแพทย์ เพื่อทำการยืนยันการนัดหมายในลำดับต่อไป

**กรณีนัดแพทย์ภายในวันเดียวกัน สำหรับเคสฉุกเฉินทางการแพทย์ กรุณาติดต่อทำนัดทาง 02-391-0011

แผนก / สาขาที่ท่านต้องการพบแพทย์

Your Information