โรงพยาบาลสุขุมวิท :: Sukumvit Hospital, Bangkok, Thailand - Heathy


แบบประเมินข้อเข่าเสื่อม
ค้นหาแพทย์
แผนที่การเดินทาง
Thai language  English languageน้ำหนัก ( ก.ก.)   
ส่วนสูง  ( ซ.ม.)    

   ผู้ที่กำลังใช้งาน:
28
   สถิติการใช้งาน:
2009867
   ผู้เข้าเยี่ยมชม:
Unique Visitors

ตั้งแต่ ธันวาคม 2548

website monitoring
website monitoring
   ตั้งเป็นหน้าแรก
   เพิ่มใน Favourites
   เมล์ด่วนสายตรง
   แนะนำบอกต่อ

การวินิจฉัยโรคแผลในกระเพาะอาหารจากการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไล

การติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรกับมะเร็งกระเพาะอาหาร

ในปัจจุบันถือว่าการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนหรือการส่องกล้องกระเพาะอาหารเพื่อตรวจชิ้นเนื้อในกระเพาะอาหารเป็นวิธีมาตรฐานและดีที่สุดในการวินิจฉัยโรคแผลในกระเพาะอาหารจากการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลอีกทั้งยังสามารถตรวจแยกโรคแผลในกระเพาะอาหารทั่วไป  มะเร็งกระเพาะอาหารและทะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่กระเพาะอาหารได้  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคกระเพาะอาหารที่ได้รับการรักษาด้วยยาลดกรดมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน  แต่อาการไม่ทุเลาลง  ควรได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน  ซึ่งแพทย์สามารถตรวจดูเนื้อกระเพาะอาหารได้ละเอียดว่ามีการอักเสบ  แผล  ก้อนเนื้อ  เนื้องอก  หรือมะเร็งที่อาจพบร่วมได้  อีกทั้งยังสามารถตรวจยืนยันโดยนำตัวอย่างเนื้อเยื่อขนาดเล็ก  1-2 มิลลิเมตร  จากบริเวณแผลและเนื้อเยื่อใกล้เคียงไปตรวจหาแบคทีเรีย  โดยนำตัวอย่างชิ้นเนื้อใส่บนแผ่นทดสอบทางเคมี  หากมีแบคทีเรีย  เชื้อจะสร้างสารที่มีสภาพเป็นด่างและเปลี่ยนสีของแผ่นทดสอบให้เห็นได้  นอกจากนี้ตัวอย่างชิ้นเนื้อบางส่วนจะถูกส่งไปให้พยาธิแพทย์ทำการตรวจเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียซ้ำอีกครั้ง  การตรวจทางพยาธิวิทยานี้ยังสามารถวินิจฉัยเนื้อเยื่อที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในกระเพาะอาหาร  หรือเป็นเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มซึ่งอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้

ปรึกษาได้ที่ ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

การนัดหมายและติดต่อสอบถามรายละเอียด
โทร 0-2391-0011
โทรสาร 0-2381-2744
E-mail address : info@sukumvithospital.com

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลสุขุมวิท :: Sukumvit Hospital, Bangkok, Thailand - Heathy All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-04-03 (1184 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]