Articles
Ear Nose Throat

การล้างจมูก คือ การทำความสะอาดโพรงจมูกโดยการใส่หรือหยอดน้ำเข้าไปในจมูก การล้างจมูกจะช่วยชะล้างมูก คราบมูก หรือหนองบริเวณโพรงจมูก และหลังโพรงจมูก
อาการเวียนศีรษะ เป็นอาการที่พบได้บ่อยอาการหนึ่งของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ อาการเวียนศีรษะนี้สาเหตุส่วนใหญ่มาจากโรคของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นใน ความผิดปกติ
ผู้ที่มีอาการปวดหูหรือเจ็บหู หลังจากเช็ดหูหรือแคะหู อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า หูชั้นนอกมีการอักเสบ ซึ่งหากเป็นมากๆ อาจรุนแรงจนลุกลามเข้าไปยังหูชั้นกลางได้
การพูดเราจะต้องใช้อวัยวะหลายชนิด จมูก เพื่อหายใจรับลมเข้าปอด และไซนัสข้างโพรงจมูกเพื่อเพิ่มความก้องของเสียง ปาก โดยมีริมฝีปาก ฟัน ลิ้น ช่วยผันเสียง
การกรนรบกวนการพักผ่อนของคุณ และคนในครอบครัวรวมทั้งเป็นสัญญาณที่บอกว่าจริงๆ แล้วคุณอาจมีอาการหยุดหายใจขณะหลับในตอนกลางคืนด้วย สังเกตได้โดย