Articles
Surgery

การมีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะสตรีที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปพบว่าสตรีในกลุ่มนี้มีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมสูงกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่า 40 ปีหลายเท่าอย่างชัดเจน
หลังผ่าตัดสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ เข้าสังคม เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน ออกกำลังกายที่
เฝือกปูนหรือวัสดุดาม จะแห้งในระยะเวลา 12 - 24 ชั่วโมง อย่าเพิ่งลงน้ำหนักจนกว่าเฝือกจะแห้ง ยกเว้นเฝือก
ข้อสังเกตและพิจารณานำส่งโรงพยาบาล ระดับความรู้สึกตัว (ลด) เลวลง เช่น นอนซึม, หลับตาตลอด เรียกไม่ค่อยรู้สึกตัว เอะอะโวยวาย ทำตามคำสั่งไม่ได้ คลื่นไส้
ระวังอย่าให้แผลสกปรก แผลห้ามถูกน้ำ เมื่อเปียกหรือถูกน้ำต้องเปลี่ยนผ้า หรือทำแผลใหม่ควรมาทำแผลตามนัด
เมื่อได้รับบาดเจ็บแขน ขา อย่านวดหรือบีบ เพราะจะทำให้อาการเจ็บเพิ่มมากขึ้น ควรใช้น้ำแข็ง (ถ้าหากทำได้)