Articles
Dentistry

สวัสดีค่ะ มีใครกำลังจะแต่งงานยกมือขึ้น...ส่วนใครที่กำลังคิดจะสละโสดก็ยิ่งต้องอ่านต่อนะคะ เพราะนอกจากจัดเตรียมงานแต่งงาน
พันปลอม คือ อะไร ? ฟันปลอม หมายถึง ฟันที่ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่เสียไป แบ่งได้ 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
คนไข้มักมาหาหมอเมื่อปวดฟัน แล้วถามว่า "ขออุดฟันได้ไหม ?" เมื่อหมออธิบายว่า ฟันที่ปวดแล้วซี่นี้ มีวิธีรักษาเพียง 2 ทางเท่านั้นคือ ถอนฟันซี่นั้นออกไป หรือรักษา
ฟันคุด (Impacted tooth) หมายถึง ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาใจช่องปากได้ตามปกติ หรือขึ้นได้เพียงบางส่วน เนื่องจากกระดูกหรือเหงือกที่ปกคลุมหนามาก หรือถูกขัด
ในวัยรุ่นบางกลุ่มอาจคิดว่าการจัดฟันเป็นแฟชั่น ใครๆ ก็จัดได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่มีข้อบ่งชี้เท่านั้นที่ควรจัดฟัน เพราะการจัดฟันไม่ได้เน้นที่ความสวยงามเพียงอย่าง
เพื่อลูกน้อยฟันดี ในขณะที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์ ควรปรับเปลีียนพฤติกรรมการทานและใช้ชีวิตประจำวัน ดังนี้