นพ.   ทวีสุข   พงศ์นคินทร์

นพ. ทวีสุข พงศ์นคินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ทวีสุข พงศ์นคินทร์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 9:30 am - 4:00 pm
วันอังคาร 9:30 am - 4:00 pm
วันพุธ 9:30 am - 8:00 pm
วันพฤหัส 9:30 am - 4:00 pm
วันศุกร์ 9:30 am - 4:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 9:00 am - 12:00 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Nutritional Supplements